Sorpa

Det har ikkje vore ei einaste frostnatt sidan november 2019.  Det har heller hølja ned dag etter dag.  Jorda er heilt metta av vatn, og sluttar snart absorbera.  Sauene trør opp svoren på beita, og det er umogleg å koma ut i marka med traktor.  Til og med trillebåra set seg fast i sorpå.