Ledig Inn på Tunet torsdagar frå august 2020

Ledig Inn på Tunet torsdagar frå august 2020

Frå og med august 2020 har me ledig torsdagar i Inn på tilbodet på garden.  Tilbodet passar for barn og unge i grunnskulen, og personar med rus- eller psykiatrivanskar.  Me har eit vidt spekter av aktivitetar; kontakt med dyr, snekkerarbeid, dyrking av frukt og grønnsaker, samt teambuilding ala MM, klatring og zip-line.  Les meir om tilbodet på heimesida, og ta kontakt for avtale om visning.  Det er mulig å prøva ut tilbodet resterande torsdagar i mai og juni 2020