Inn på Tunet tilbodet er for tida fullteikna

Inn på Tunet tilbodet er for tida fullteikna

Tilbodet passar for barn og unge i grunnskulen, og personar med rus- eller psykiatrivanskar.  Me har eit vidt spekter av aktivitetar; kontakt med dyr, snekkerarbeid, dyrking av frukt og grønnsaker, samt teambuilding ala MM, klatring og Steinjillt.  Les meir om tilbodet på heimesida, og ta kontakt om de ønsker visning, eller plass på Hadland økologiske gard.