Inn på Tunet har ledig måndagar frå august 2023!

Inn på Tunet har ledig måndagar frå august 2023!

Tilbodet passar for barn og unge i grunnskulen, og personar med rus- eller psykiatrivanskar.  Me har eit vidt spekter av aktivitetar; kontakt med dyr, snekkerarbeid, dyrking av frukt og grønnsaker, samt teambuilding ala MM, klatring og Steinjillt.  Les meir om tilbodet på heimesida, og ta kontakt om de ønsker visning, eller plass på Hadland økologiske gard.