Inn på Tunet tilbodet er for tida fullteikna!

Inn på Tunet tilbodet er for tida fullteikna!

Tilbodet passar for barn og unge i grunnskulen, og personar med rus- eller psykiatrivanskar.  Me har eit vidt spekter av aktivitetar; kontakt med dyr, snekkerarbeid, dyrking av frukt og grønnsaker, samt teambuilding ala MM, klatring og zip-line.  Les meir om tilbodet på heimesida, og ta kontakt om de ønsker visning, eller plass på Hadland økologiske gard.