Hadland andelslandbruk

Hadland andelslandbruk blei starta opp våren 2018 med 25 andelshavarar.