Hadland andelslandbruk blir lagt ned i løpet av 2021!

Hadland andelslandbruk blei starta opp våren 2018 med 25 andelshavarar.  Frå 2022 blir det mulig å leiga parsell på 100m2 for å dyrka eigne økologiske grønsaker.